Pravno obvestilo

Dobrodošli na spletnem mestu Generali Kluba ugodnosti. Kot obiskovalca (uporabnika) spletnega mesta vas prosimo, da upoštevate naslednje pravno obvestilo: 

Omejitev odgovornosti

Podatki in informacije, objavljeni na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave. Posredujeta jih GENERALI zavarovalnica d.d. in Generali Investments d.o.o., (v nadaljevanju: družbi), ki si prizadevata za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost, za kar pa ne prevzemata nikakršne odgovornosti oziroma ne odgovarjata za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe, zlasti ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala iz njihove uporabe. 

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Družbi ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Vsebina, kot je objavljena na tem spletnem mestu, v kolikor ni tako izrecno navedeno, ne pomeni ponudbe ali vabila k stavljanju ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, zato družbe uporabnikom priporočajo, da ne sprejemajo investicijskih odločitev zgolj na osnovi tu objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Družbi si pridržujeta pravico, da spremenita vsebino spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Družbi ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb in niso odgovorne za morebitno začasno nedelovanje svojih spletnih strani.  

Spletno mesto Generali Kluba ugodnosti vsebuje tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Družbi ne prevzemata odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino takih spletnih strani niti ne za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb. 

Varovanje avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine

Objavljeni dokumenti in informacije, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni). 

Intelektualna lastnina na spletnem mestu je zaščitena. Njena uporaba je mogoča le s predhodnim dovoljenjem njihovih imetnic – posameznih družb. To velja tudi za vse objavljene logotipe in znamke.