Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavca osebnih podatkov sta ustanoviteljici kluba - družbi Generali Investments d.o.o. in GENERALI zavarovalnica d.d., ki sta kot skupna upravljavca sklenila medsebojni dogovor, s katerim sta kot kontaktno točko, kjer lahko člani kluba uveljavljajo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, določila:

Generali Klub ugodnosti
GENERALI zavarovalnica d.d.
Celovška cesta 206
1000 Ljubljana
e-naslov: klub.si@generali.com
Tel.: 080 70 77

Zoper odločitev upravljavca o pravicah ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

Osebne podatke bodo obdelovale pooblaščene osebe skupnih upravljavcev, v imenu skupnih upravljavcev pa jih obdelujejo tudi zunanji izvajalci (izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim kluba, oglaševalske agencije, ponudniki orodij za pošiljanje ali izdelavo kuponov in priporočil, ipd.), s katerimi se predhodno sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov. Osebni podatki se ne bodo iznesli v mednarodno organizacijo, se pa bodo iznesli v tretjo državo (ZDA), pri čemer bodo zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi za varovanje vaših osebnih podatkov (prenosi na temelju zavezujočih poslovnih pravilih in uporabi standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije).

Obdelava podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov na spletnih straneh Generali Kluba ugodnosti (www.generali-klub.si), izvajamo v skladu s politiko uporabe piškotkov (www.generali-klub.si/politika-uporabe-piskotkov).

Podatki o članovi uporabi spletnih strani ustanoviteljic in Generali Kluba ugodnosti se uporabljajo za oblikovanje priporočil le v primeru, da je član sprejel takšno uporabo piškotkov na posameznem spletišču.

Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki, pravni temelj za njihovo obdelavo in pravice članov so navedeni v spodnji tabeli:
 


Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov posameznikov pri posameznem upravljavcu so navedene tudi v politikah zasebnosti upravljavcev, dostopnih prek www.generali.si/vop oziroma www.generali-investments.si/zasebnost.