1. Nižji vstopni stroški pri vplačilih v sklade

    15 % nižji vstopni stroški za enkratna vplačila v podsklade Generali Krovnega sklada, v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom uprave Generali Investments.

    Poglejte ponudbo